2017 Jamboree Schedule

The 2017 Jamboree is this Saturday!

Jamboree games are 2 quarters of regular game play (maximum time 45 minutes). No kickoffs. No breakaway banners and no halftimes.

Jamboree Schedule is as follows:

AGE            VS            TIME

At Brookwood

7                BW AN      9:00 NG NN

8                BW AS      10:40 NG NN

9                BW AS      11:30 NG NN

10              BW AS      12:20 NG NS

8th DII    BW AN      1:10 NG NN

11              BW AE       2:00 NG NS

11              BW AE       2:50 NG NE

12              BW AN      3:40 NG NN

12              BW AS       4:30 NG NS

8th DI      BW AS       5:20 NG NS

 

At Mtn. View 

8              MV NN       12:20   NG AN

 

At DACULA

6            DAC NN     9:00 NG AN

 At Lanier

10          LAW AS      1:10 NG NN

 At Shiloh

9            SHI AS      12:20 NG NS